Lauantai 24.03.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Gabriel, Kaapo, Kaappo, Kaapro
Suomeksi
På Svenska
Aineistohaku, varaus ja uusinta
Olet tässä:  Lohjan kaupunginkirjastoKokoelmaTietokannat › Mot - sanakirjat verkossa

Kokoelma

SANAKIRJAT verkossa

kirjaston ASIAKASTYÖASEMILLA

suomi-englanti-suomi  ja suomi-ruotsi-suomi »

 

 

MOT Englanti

MOT Englanti perustuu Kielikoneen ja Gummerus Kustannuksen yhteistyössä kokoamaan kaksikieliseen ja kaksisuuntaiseen suursanakirjaan. Laajan yleissanaston lisäksi suursanakirja sisältää kattavat erikoissanastot kymmeniltä aloilta, muun muassa lääketieteestä, oikeustieteestä, taloustieteestä, elektroniikasta ja ympäristöalasta. Suursanakirjasta löytyy myös runsaasti kasvi- ja eläinnimistöä latinankielisine nimineen.

Hakusanojen käännösvastineina on esitetty ilmaukset, jotka parhaiten vastaavat hakusanan merkityksiä yleiskielessä tai erikoisaloilla. Kielenkäytön kannalta tärkeää lisätietoa merkitysvivahteista ja käyttöyhteyksistä annetaan käännösvastineita täsmentävissä selityksissä.

Englannin sanoista annetaan paljon hyödyllistä kielioppitietoa (mm. sanaluokka, verbien transitiivisuus ja intransitiivisuus, adjektiivien säännönmukaiset adverbimuodot, substantiivien epäsäännölliset monikkomuodot ja verbien epäsäännölliset aikamuodot). Englannin sanojen vaihtoehtoiset kirjoitusasut ja erot britannian- ja amerikanenglannin välillä on sanakirjassa otettu huomioon. Englanninkielisten sanojen ääntämisohjeet on annettu kansainvälisin foneettisin merkein. Lisäksi hakusanojen käytöstä annetaan runsaasti esimerkkejä, jotka pohjautuvat aitoihin kielenkäyttötilanteisiin.

MOT Englanti -sanakirjan suomi-englanti- ja englanti-suomi-osuudet sisältävät huomattavan määrän idiomeja ja fraaseja sekä nykykielen käyttöesimerkkejä käännöksineen. Nyt myös sanakirjan suomi-englanti-suunnassa on mukana kielenkäyttäjälle tärkeitä esimerkkilauseita, jotka auttavat englannin kielen aktiivisessa tuottamisessa ja luontevien ja idiomaattisten rakenteiden omaksumisessa. Myös hakusanojen merkitysryhmiä ja käännösvastineiden rakenteita on selkeytetty erityisesti suomi-englanti-suunnassa.

MOT Ruotsi

MOT Ruotsi on Kielikoneen yhdessä ruotsin kielen asiantuntijoiden kanssa kokoama laaja kaksikielinen yleiskielen suursanakirja.
Kattavan yleissanaston lisäksi sanakirja sisältää runsaasti erikoissanastoa useilta aloilta. Sanakirjassa on mm. kasvien ja eläinten latinankielisiä nimiä. Hakusanoista ilmoitetaan runsaasti hyödyllistä kielioppitietoa ja lisäksi annetaan käyttöesimerkkejä.
MOT Ruotsi:n sanastoa on ajantasaistettu, käyttöesimerkkejä on lisätty ja sanakirjan artikkelirakennetta on selkeytetty.
 


 

Olet tässä:  Lohjan kaupunginkirjastoKokoelmaTietokannat › Mot - sanakirjat verkossa
Sivun alkuun