Sunnuntai 18.03.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Edvard, Eetu
Suomeksi
På Svenska
Aineistohaku, varaus ja uusinta
Olet tässä:  Lohjan kaupunginkirjastoKokoelma › Aineiston valinta ja lahjoitukset

Kokoelma


Aineiston valinta ja lahjoitukset

CD-levyt

Cd-levyinä kirjastoon hankitaan musiikkia sekä aikuisten että lasten ja nuorten osastoille. Äänikirjat ja kielikursseihin kuuluvat äänitteet hankitaan cd-levyinä. Lasten ja nuorten äänikirjat hankitaan cd-levyinä.

Elokuvat

Aikuisten elokuvien hankinnassa painotetaan kotimaista ja eurooppalaista elokuvatarjontaa. Uudet elokuvat hankitaan nykyään DVD- tai Blu-Ray -levyinä . VHS-kasettejakin on kuitenkin edelleen lainattavissa.

Tekijänoikeus rajoittaa
Kirjasto ei tekijänoikeudellisista syistä voi ostaa kaikkia niitä elokuvia, joita yksityishenkilöt voivat ostaa tai joita on mahdollista vuokrata. Kirjastot myös maksavat elokuvista enemmän, koska hintaan sisältyy oikeus lainata elokuvaa asiakkaille. Elokuvatallenteita ei myöskään voida ottaa lahjoituksina eikä niitä voi korvata tuomalla vastaavaa tuotetta tilalle.

Kirjat

Kirjallisuuden hankinnan tavoitteena on muodostaa laaja-alainen, aktiivisessa käytössä oleva kokoelma. Kaunokirjallisuuden valinnassa painotetaan sisällöltään ja kielelliseltä ilmaisultaan hyvää kirjallisuutta. Tietokirjojen valinnassa painotetaan asiasisältöä ja ajankohtaisuutta.

Kurssikirjat

Paikallisten oppilaitosten tarvitsemaa kurssi- ja ammattikirjallisuutta hankitaan harkinnan mukaan. Hiiden Opiston avoimen yliopiston suomenkieliset kurssikirjat hankitaan, samoin käytössä olevia kielikursseja. Oppi- ja kurssikirjojen hankinnalla tuetaan opiskelua, mutta kirjaston tavoitteena ei ole tyydyttää oppilaitosten koko kurssikirjatarvetta.

Isotekstiset kirjat

Isotekstisissä kirjoissa kirjaimet ovat suurempia kuin kirjoissa yleensä. Kirjastoon pyritään hankkimaan kaikki isotekstisinä julkaistut kirjat, jotta lukuharrastusta voi jatkaa näön heikkenemisestä huolimatta.

Lehdet

Aikakauslehtien valinnassa noudatetaan samoja periaatteita kuin kirjallisuutta valittaessa.
Uusin aikakauslehti on luettavissa kirjastossa, vanhimpia numeroita lainataan.
Sanomalehdistä tilataan paikallislehdet, alueen valtalehdet ja kysytyimmät maakuntalehdet. Sanomalehtiä ei lainata.

Lohja-kokoelma

Lohja-kokoelmaan hankitaan nykyistä ja historiallista Lohjan aluetta koskevaa tietokirjallisuutta, kotiseutukirjailijoiden kirjoittamaa kaunokirjallisuutta ja siihen rinnastettavaa kirjallisuutta sekä Lohjaa käsittelevää kaunokirjallisuutta. Kotiseutukirjailijaksi luokitellaan henkilö, joka on syntynyt Lohjalla, käynyt täällä koulua tai asunut Lohjalla huomattavan osan elämästään. Lohjalla lyhyen aikaa asuneiden kirjailijoiden teoksista hankitaan ne, jotka on kirjoitettu Lohjalla. Kesäasukkaat lasketaan kotiseutukirjailijoiksi, jos heidän tuotantonsa liittyy selkeästi Lohjaan.

Paikkakunnan sanomalehdet hankitaan mikrofilmeinä. Erilaisista Lohjaan liittyvistä aiheista (henkilöt, rakennukset, tiehankkeet, taide) aiemmin kerätyt lehtileikkeet säilytetään. Lehtileikkeiden kerääminen lopetettiin toukokuussa 2009.

Lohja-kokoelmaan hankitaan kirkonarkistoja mikrofilmeinä. Kokoelmaan pyritään hankkimaan myös alueen karttoja ja Lohjaa koskevia pienpainatteita. Musiikkia hankitaan sekä äänitteinä että nuotteina. Lisäksi hankitaan muita Lohjaan liittyviä kuva- ja äänitallenteita.

Musiikki

Musiikin hankinnassa huomioidaan musiikin eri suuntaukset, painottaen erityisesti kotimaista musiikkia. Musiikkia on saatavana cd-levyinä, dvd-levyinä ja Blu-ray -levyinä.

Musiikin lisäksi lainataan myös nuotteja. Näiden hankinnassa otetaan erityisesti huomioon alueen harrastajien ja musiikin opiskelijoiden tarpeet.

Äänikirjat

Äänikirja on kuunneltavaksi tarkoitettu luettu kirja. Aikuisten kaunokirjallisuuden ja tietokirjojen lisäksi lainattavana on runsaasti lasten ja nuorten äänikirjoja. Äänikirjan tallennusmuotona on cd-levy tai mp3-tiedosto.
Pääkirjastosta voi lainata cd-soittimen äänikirjojen kuunteluun.

Viikon laina

Pääkirjastoon Viikon laina -kirjoiksi valitaan sekä kauno- että tietokirjallisuuden kysyttyjä uutuuskirjoja ja kirjoja, jotka ovat muuten aina lainassa. Kokoelmaa seurataan ja uusitaan jatkuvasti. Näiden kirjojen laina-aika on 7 vuorokautta, niitä ei voi varata eikä uusia ja ne on aina palautettava pääkirjastoon.

Lahjoitukset

Kirja- ja musiikkilahjoituksia koskevat samat valintaperiaatteet kuin ostettua aineistoa.
Dvd-elokuvia kirjasto ei saa ottaa vastaan lahjoituksina.


 
Olet tässä:  Lohjan kaupunginkirjastoKokoelma › Aineiston valinta ja lahjoitukset
Sivun alkuun