Ikä

8. LUOKKA

TEATTERI

Oppilaat käyvät teatterikierroksella Lohjan teatterissa opettajan johdolla. Teatterikierroksella tutustutaan lavastuksen ja puvustuksen tekoon ja näytelmän ohjaukseen sekä teatterietikettiin.

Tavoite: Oppilaat tutustuvat teatterin tekoon kulissien takaa ja kuulevat tekijöiltä, millaista on tehdä teatteria ammatikseen
Toteutus: Vierailu Lohjan teatteriin
Kustannukset: Kuljetuskustannukset
Ajankohta: Kevätlukukausi 

 

 

MUSEO

Roopen polulta LohjaPediaan on Lohjan museon, kirjaston ja koulujen yhteistyö. Yhdeksäsluokkalaiset perehtyvät historian tunneilla kotiseutunsa historiaan ja tuottavat aineistoa LohjaPediaa varten.

 

Tavoite: Paikkakunnan esihistoria ja historia tutuksi näyttelyiden kautta Lohjan museossa, Johannes Lohilammen museossa, Meijerimuseossa ja mahdollisuuksien mukaan myös Tytyrin kaivosmuseossa. Tavoitteena on myös tutustuttaminen historiatutkimukseen, museotyöhön, museon kokoelmiin, Elias Lönnrotin elämäntyöhön ja Paikkarin torppaan. Tutustutaan Lohjan museoihin ja kulttuurimaisemaan sekä käydään kotiseuturetkellä.
Toteutus: Koulussa käydään läpi historiatutkimus paikkakunnan aiheesta ja lohjalaisen teollisuuden vaihteita. Roopen polulta LohjaPediaan jatkuu perusopetuksen ja museon yhteistyönä koko yläkoulun ajan.
Kustannukset: Osana opetusta, ei ylimääräisiä kustannuksia
Ajankohta: 8. ja 9. luokka, koko lukuvuosien ajan, opetussuunnitelman mukaan

Yhteystiedot

Kalle Ryökäs
Kulttuurituottaja | Kulturproducent

Tel. +358 (0) 44 3621 130
kalle.ryokas@lohja.fi

Lohjan kaupunki | Lojo stad
PL 71, 08101 LOHJA | PB 71, 08101 LOJO

Käyntiosoite:
Karstuntie 4, 08100 LOHJA

Besöksadress:
Karstuvägen 4, 08100 LOJO

Vaihde | Växeln
019 3690

Asiakaspalvelu | Kundservicecentret
019 369 4300, 019 369 4255