Ikä

9. LUOKKA

MUSEO

Roopen polulta LohjaPediaan on Lohjan museon, kirjaston ja koulujen yhteistyö. Yhdeksäsluokkalaiset perehtyvät historian tunneilla kotiseutunsa historiaan ja tuottavat aineistoa LohjaPediaa varten.

 

Tavoite: Paikkakunnan esihistoria ja historia tutuksi näyttelyiden kautta Lohjan museossa, Johannes Lohilammen museossa, Meijerimuseossa ja mahdollisuuksien mukaan myös Tytyrin kaivosmuseossa. Tavoitteena on myös tutustuttaminen historiatutkimukseen, museotyöhön, museon kokoelmiin, Elias Lönnrotin elämäntyöhön ja Paikkarin torppaan. Tutustutaan Lohjan museoihin ja kulttuurimaisemaan sekä käydään kotiseuturetkellä.
Toteutus: Koulussa käydään läpi historiatutkimus paikkakunnan aiheesta ja lohjalaisen teollisuuden vaihteita. Roopen polulta LohjaPediaan jatkuu perusopetuksen ja museon yhteistyönä koko yläkoulun ajan.
Kustannukset: Osana opetusta, ei ylimääräisiä kustannuksia
Ajankohta: 8. ja 9. luokka, koko lukuvuosien ajan, opetussuunnitelman mukaan

 

 

KOTISEUTURETKI

Oppilaat tutustuvat opastuskierroksella kotiseutukohteeseen. Kohteita ovat mm. Sammatti, Paikkarin torppa, Miinan mökki ja Myllymäen torppa.

 

Tavoite: Oppilaat tutustuvat syventävästi kotiseutunsa historiaan opastetulla retkellä

Toteutus: Kotiseuturetki

Kustannukset: Kuljetuskustannukset 

Ajankohta: Kevätlukukausi, opetussuunnitelman ja museoiden aukiolon mukaisesti

 

ELOKUVA- JA MEDIAKASVATUS

Yhteistyötä tehdään Koulukinon kanssa. 9-luokkalaiset tutustuvat elokuvaan ja mediakasvatukseen.

 

Tavoite: Oppilaat saavat yleiskuvan elokuvista ja mediakasvatuksesta, myös oman tekemisen kautta

Toteutus: Monimuoto-opetus, työpajat, yhteistyössä mm. perusopetuksen ja Koulukinon kanssa.

Kustannukset: Tekijänoikeuskustannukset, kalustovuokrat

Ajankohta: Syyslukukausi

 

Yhteystiedot

Kalle Ryökäs
Kulttuurituottaja | Kulturproducent

Tel. +358 (0) 44 3621 130
kalle.ryokas@lohja.fi

Lohjan kaupunki | Lojo stad
PL 71, 08101 LOHJA | PB 71, 08101 LOJO

Käyntiosoite:
Karstuntie 4, 08100 LOHJA

Besöksadress:
Karstuvägen 4, 08100 LOJO

Vaihde | Växeln
019 3690

Asiakaspalvelu | Kundservicecentret
019 369 4300, 019 369 4255