Ikä

0-5-VUOTIAAT

LAULU

SOITTIMET

NUKKETEATTERI

KULTTUURIIN TUTUSTUMISEN TUKEMINEN

Tuetaan ja ohjataan vanhempia viemään lapsia kulttuurin pariin. Päiväkodissa tutustutaan soittimiin, nukketeatteriin/teatteriin, lauletaan, musisoidaan, tanssitaan ja liikutaan musiikin tahdissa.

 

Tavoite: Lapset tutustuvat kulttuuriin leikin, musisoinnin, laulamisen myötä
Toteutus: Päiväkotien normaalin toiminnan yhteydessä. Kirjastoissa järjestetään säännöllisesti satutunteja
Kustannukset: Pvk normaali toiminta 
Ajankohta: Koko lukuvuosi

 

6-VUOTIAAT (ESIOPETUS)

KUVATAIDE

Esiopetus tekee yhteistyötä Lohjan seudun kuvataidekoulun kanssa, joka tukee taidekasvatuksen tavoitteita. Yhteistyö on nimeltään EskART, se tarjoaa kaikille Lohjan alueen esikoululaisille taidetunnin vuosittain.

 

Tavoite: Tavoitteena on antaa EskARTin kautta mahdollisuuksia elämyksiin ja oppimisen iloon taiteen äärellä sekä tukea esiopetuksen taidekasvatussisältöjä.
Toteutus: Kaikki esiopetusryhmät vierailevat Lohjan seudun kuvataidekoulussa
Kustannukset: Kuljetuskustannukset
Ajankohta: Kunkin ryhmän vierailu sovitaan erikseen, lukuvuoden aikana.

 

 

KIRJASTO

Kirjoihin tutustutaan kuunnellen ja katsellen. Kirjaston säännöllisen tiedottamisen kautta tavoitetaan perheitä ja kerrotaan lukemisen tärkeydestä.

 

Tavoite: Tavoitteena on kirjaston toimintaan, henkilökuntaan ja kirjaston lastenosastoon tutustuminen.
Toteutus: Kirjastovierailut
Kustannukset: Kuljetuskustannukset
Ajankohta: Kunkin ryhmän vierailu sovitaan erikseen, lukuvuoden aikana.

 

TEATTERI

LIIKUNTA

MUSIIKKI/LAULU

Yhteystiedot

Kalle Ryökäs
Kulttuurituottaja | Kulturproducent

Tel. +358 (0) 44 3621 130
kalle.ryokas@lohja.fi

Lohjan kaupunki | Lojo stad
PL 71, 08101 LOHJA | PB 71, 08101 LOJO

Käyntiosoite:
Karstuntie 4, 08100 LOHJA

Besöksadress:
Karstuvägen 4, 08100 LOJO

Vaihde | Växeln
019 3690

Asiakaspalvelu | Kundservicecentret
019 369 4300, 019 369 4255