Ikä

 
NUORISO

NUORISOPALVELUT JA -TAPAHTUMAT

Nuorisopalvelut järjestää monipuolista ja säännöllistä ohjelmaa nuorille. Nuorisopalvelut järjestää yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa tapahtumia ja toimintaa.

 

KULTTUURIPALVELUT

Kulttuuripalvelujen järjestämät tapahtumat, taiteen perusopetus, Lohjan teatteri, Lohjan kaupunginorkesteri, Länsi-Uudenmaan Musiikkiopisto

 

KIRJASTO

 

MUSEO

 

 

Yhteystiedot

Kalle Ryökäs
Kulttuurituottaja | Kulturproducent

Tel. +358 (0) 44 3621 130
kalle.ryokas@lohja.fi

Lohjan kaupunki | Lojo stad
PL 71, 08101 LOHJA | PB 71, 08101 LOJO

Käyntiosoite:
Karstuntie 4, 08100 LOHJA

Besöksadress:
Karstuvägen 4, 08100 LOJO

Vaihde | Växeln
019 3690

Asiakaspalvelu | Kundservicecentret
019 369 4300, 019 369 4255