Ikä

1. LUOKKA

KIRJASTO

Oppilas tutustuu kirjoihin kuunnellen, katsellen ja vähitellen itsekin lukien. Hän löytää lukemalla tietoja erilaisista teksteistä.

 

Tavoite: Kirjasto tutuksi, lukutaito hyväksi. Tavoitteena on kirjaston käytön harjoittelu ja lukemisesta innostuminen.
Toteutus: Kirjastovierailut, omatoiminen opettelu
Kustannukset: Kuljetuskustannukset
Ajankohta: Lukuvuoden aikana

Yhteystiedot

Kalle Ryökäs
Kulttuurituottaja | Kulturproducent

Tel. +358 (0) 44 3621 130
kalle.ryokas@lohja.fi

Lohjan kaupunki | Lojo stad
PL 71, 08101 LOHJA | PB 71, 08101 LOJO

Käyntiosoite:
Karstuntie 4, 08100 LOHJA

Besöksadress:
Karstuvägen 4, 08100 LOJO

Vaihde | Växeln
019 3690

Asiakaspalvelu | Kundservicecentret
019 369 4300, 019 369 4255