Ikä

2. LUOKKA

KIRJASTO

Syvennetään taitoja, tutustutaan monipuolisesti kirjallisuuteen lukien ja kuunnellen.
Kulttuuripolun aiheena on kirjasto yhdessä elokuvan ja mediakasvatuksen kanssa. Pääkirjastossa ja Mäntynummen kirjastossa on tilat, joissa on mahdollista näyttää elokuvia.

 

Tavoite: Taitojen syventäminen. Oppilas kiinnostuu kirjallisuudesta ja saa siitä elämyksiä.
Toteutus: Kirjastovierailut, omatoiminen opettelu
Kustannukset: Kuljetuskustannukset
Ajankohta: Lukuvuoden aikana

Yhteystiedot

Kalle Ryökäs
Kulttuurituottaja | Kulturproducent

Tel. +358 (0) 44 3621 130
kalle.ryokas@lohja.fi

Lohjan kaupunki | Lojo stad
PL 71, 08101 LOHJA | PB 71, 08101 LOJO

Käyntiosoite:
Karstuntie 4, 08100 LOHJA

Besöksadress:
Karstuvägen 4, 08100 LOJO

Vaihde | Växeln
019 3690

Asiakaspalvelu | Kundservicecentret
019 369 4300, 019 369 4255