Ikä

3. LUOKKA

TEATTERIKASVATUS

Teatterivierailun avulla tutustutaan lavastukseen, puvustukseen ja ohjaukseen. Tehdään yleisökierros Lohjan teatterin kulisseissa. Mahdollista on myös pyytää teatteriryhmää tai henkilöä esittämään näytelmämonologin tai kertomaan teatteritoiminnasta.

 

Tavoite: Yleinen tutustuminen teatterin toimintaan.
Toteutus: Teatterivierailu, kiertävä teatteri
Kustannukset: Kuljetuskustannukset
Ajankohta: Lukuvuoden aikana

 

 

KUVATAIDE

Luokka tutustuu kuvataiteeseen, joko koulussa tai menee tutustumaan taidenäyttelyyn. Luokka voi itse järjestää taidenäyttelyn omista tuotoksistaan vanhusten palvelukeskuksessa tai lähikirjastossa.

Tavoite: Taidenäyttelyn kokeminen sekä katsojana että taiteilijana.
Toteutus: Taidenäyttelyvierailu; taidenäyttelyn järjestäminen yhteistyössä lähikirjaston tai vanhusten palvelukeskuksen kanssa
Kustannukset: Materiaalikustannukset
Ajankohta: Kevätlukukausi

Yhteystiedot

Kalle Ryökäs
Kulttuurituottaja | Kulturproducent

Tel. +358 (0) 44 3621 130
kalle.ryokas@lohja.fi

Lohjan kaupunki | Lojo stad
PL 71, 08101 LOHJA | PB 71, 08101 LOJO

Käyntiosoite:
Karstuntie 4, 08100 LOHJA

Besöksadress:
Karstuvägen 4, 08100 LOJO

Vaihde | Växeln
019 3690

Asiakaspalvelu | Kundservicecentret
019 369 4300, 019 369 4255