Ikä

5. LUOKKA

KOTISEUTU

LohjaABC ja museohiiri Roopen polku on Lohjan Museon ja yläkoulujen oppilaiden oppilastyönä aloittama opaskirjanen, kuvakirja, joka on tarkoitettu historian opinnot aloittaville viidesluokkalaisille. Kirjasen avulla oppilaita opastetaan kotiseutunsa menneisyyden ja kulttuurin pariin. Museohiiri Roopen polku Lohjan historiaan ja kulttuuriin” on tulossa myös yleisön tavoitettavaksi kaupungin nettisivujen kautta.

 

Tavoite: Oppilaat tutustuvat paikalliseen historiaan ja kotiseutuunsa
Toteutus: LohjaABC-opintomateriaali
Kustannukset: Osana opetusta, ei ylimääräisiä kustannuksia
Ajankohta: Lukuvuosi

 

 

MUSEO

Kaikki oppilaat pääsevät kotiseuturetkelle 5.-luokalla. Suositeltavia tutustumiskohteita ovat kuntaliitoksen myötä uudet alueet.

 

Tavoite: Oppilaat tutustuvat kotiseutuunsa
Toteutus: Opettajat järjestävät kuljetukset ja sopivat kohteiden yhteyshenkilöiden kanssa tarkemmista vierailuajoista.
Kustannukset: Kuljetuskustannukset
Ajankohta: Huhti-toukokuu

 

 

KIRJASTO

Lukuharrastuksen vahvistaminen sekä kirjaston monipuolinen käyttö ja kirjastonkäytön vakiinnuttaminen. Kirjaston tietokirjallisuuden ja -aineiston luokituksen perusteet tulevat tutuiksi. Kirjaston kokoelmia opetellaan hyödyntämään eri aineiden opiskelussa. Harjoitellaan tiedonhakua ja tutustutaan verkkotiedonhakuun.

 

Tavoite: Tietokirjat ja tiedonhaku tutuiksi, lukuharrastus omaksi
Toteutus: Kirjastovierailut lähikirjastoihin
Kustannukset: Ei ylimääräisiä kustannuksia

Ajankohta: Lukuvuoden aikana

Yhteystiedot

Kalle Ryökäs
Kulttuurituottaja | Kulturproducent

Tel. +358 (0) 44 3621 130
kalle.ryokas@lohja.fi

Lohjan kaupunki | Lojo stad
PL 71, 08101 LOHJA | PB 71, 08101 LOJO

Käyntiosoite:
Karstuntie 4, 08100 LOHJA

Besöksadress:
Karstuvägen 4, 08100 LOJO

Vaihde | Växeln
019 3690

Asiakaspalvelu | Kundservicecentret
019 369 4300, 019 369 4255