Ikä

TANSSI

Oppilaat saavat tutustua tanssiin ohjatusti. Toteutetaan yhteistyössä taiteen perusopetusta antavien tanssikoulujen kanssa.

 

Tavoite: Oppilaat tutustuvat tanssin eri muotoihin tanssitunnin muodossa
Toteutus: Yhteistyössä taiteen perusopetuksen kanssa, joko oppilaitosvierailuina tai tanssikoulun tiloissa
Kustannukset: Kuljetuskustannukset
Ajankohta: Syyslukukauden aikana tai sovitusti

Yhteystiedot

Kalle Ryökäs
Kulttuurituottaja | Kulturproducent

Tel. +358 (0) 44 3621 130
kalle.ryokas@lohja.fi

Lohjan kaupunki | Lojo stad
PL 71, 08101 LOHJA | PB 71, 08101 LOJO

Käyntiosoite:
Karstuntie 4, 08100 LOHJA

Besöksadress:
Karstuvägen 4, 08100 LOJO

Vaihde | Växeln
019 3690

Asiakaspalvelu | Kundservicecentret
019 369 4300, 019 369 4255