Ikä

7. LUOKKA

KUVATAIDE

Oppilaat tutustuvat vapaavalintaiseen taidenäyttelyyn: Kässän talo (Virkkalan alue), Linderinsali (keskustan koulut).

 

Tavoite: Oppilaat näkevät oikeiden taiteilijoiden töitä esillepantuna kokonaisuutena.
Toteutus: Taidenäyttelyretki järjestetään esim. uimahallivierailun yhteyteen
Kustannukset: Sisältyvät uimahallikuljetuksiin, ei ylimääräisiä kustannuksia
Ajankohta: Uimahallivierailujen yhteydessä sovitusti

 

 

KIRJASTO

Tiedonhakutaitoja ja kirjallisuuden tuntemusta syvennetään. Tehdään yhteistyötä eri aineopettajien kanssa esim. opiskeluun liittyvien projektitöihin liittyen.

 

Tavoite: Tiedonhaku omaksi, kriittisyys tavaksi, lukuvalikoima laajaksi
Tavoitteena on tiedonhakutaitojen syventäminen ja perehtyminen kirjaston palvelutarjontaan niin, että oppilas osaa käyttää kirjastopalveluja ja etsiä itsenäisesti tietoja ja käyttää erilaisia tiedonlähteitä.
Toteutus: Yhteistyössä aineopettajien kanssa, mm. projektitöiden muodossa
Kustannukset: Ei ylimääräisiä kustannuksia
Ajankohta: Lukuvuoden aikana, opetussuunnitelman mukaisesti

 

KÄSITYÖ

Oppilaat käyvät tutustumassa käsityönäyttelyyn, jonka yhteydessä on mahdollista järjestää työpaja. Vierailu järjestetään yhteistyössä taiteen perusopetuksen kanssa.

 

Tavoite: Oppilaat tutustuvat syventävästi käsityön maailmaan, käsityön ammattilaisten ohjauksessa

Toteutus: Vierailu käsityönäyttelyyn

Kustannukset: Pyritään järjestämään esim. uimahallivierailujen yhteyteen, työpajan materiaalikustannukset 

Ajankohta: Uimahallivierailun / muun kuljetuksen yhteydessä  


Yhteystiedot

Kalle Ryökäs
Kulttuurituottaja | Kulturproducent

Tel. +358 (0) 44 3621 130
kalle.ryokas@lohja.fi

Lohjan kaupunki | Lojo stad
PL 71, 08101 LOHJA | PB 71, 08101 LOJO

Käyntiosoite:
Karstuntie 4, 08100 LOHJA

Besöksadress:
Karstuvägen 4, 08100 LOJO

Vaihde | Växeln
019 3690

Asiakaspalvelu | Kundservicecentret
019 369 4300, 019 369 4255