TulostaTulosta sivu  
   
Lohjan kesä  
 

OSOITE:

Lohjan Kesä ry

Lohjan Kaupunki, PL 71, 08101 LOHJA

Puheenjohtaja Eero Ahtela, kaupunkisisältöjohtaja
050-529 9822, eero.ahtela(at)lohja.fi

Sihteeri Kalle Ryökäs, Lohjan Kaupunki, Kulttuuripalvelut
044-362 1130, kalle.ryokas(at)lohja.fi
 

Huom! Seuratalojen yhteystiedot ovat kunkin esittelytekstin yhteydessä.

 

  


POHJOIS-LOHJAN VALISTUSTALO

Pohjois-Lohjan Valistustalo Oy perustettiin syyskuun 2 päivä 1939.  Tuolloin 22 yksityistä henkilöä sekä Pohjois-Lohjan Pienviljelijäyhdistys ja Lotta-Svärd Lohjan kyläosaston N:o3:n edustajat perustivat osake-yhtiön. Mainitut järjestöt merkitsivät kaikki 200 osaketta. Yhtiöjärjestykselle haettiin vahvistus ja laadittiin kaupparekisteri-ilmoitus, mutta rekisteröinti jäi kuitenkin tekemättä.
Rakennustyöt K. Koskenheimon laatimien piirustusten pohjalta rakennustyöt aloitettiin välittömästi. Talo oli suunniteltu suojeluskuntataloksi, sillä piirustuksissa lukee ”Kutsilan SK-talo” Talo oli tasakerrassa talvisodan syttyessä.  Sota hävittiin ja sk-talosta lakattiin puhumasta. Yhtiö sai ostaa talon alla olevan tontin Katri ja Niilo Lönnqvistiltä. Kauppakirja 0,7 hehtaarin määräalasta allekirjoitettiin 28.10.1944. 
Kaikesta oli pulaa.  Talo valmistui 1947.  Taloa lämmitettiin talkoilla hankituilla puilla.  Salin puolella oli kaksi valurautaista kamiinaa, jotka olivat vielä 30-luvulla lämmittäneet Lohjan kirkkoa.
Talossa pidettiin perhejuhlia, iltamia ja teatteriesityksiä.  Siellä vieraili myös maankuuluja taiteilijoita ja eri teatterivierailuja.  Talo oli yleensä viimeistä paikka myöten täynnä.  Toiminta jatkui, mutta yhtiön talous oli lähes joka vuosi alijäämäinen.  Johtokunnan ja toimihenkilöiden tehtävä ei ollut helppo. Osakkeita pyrittiin 1960- luvun alussa myymään, jotta omistuspohjaa olisi saatu laajennettua.  Kauppoja ei kuitenkaan syntynyt.  Samalla todettiin, että yhtiötä ei ole koskaan rekisteröity. Koko toiminta oli tähän mennessä tapahtunut johtokunnan ja toimihenkilöiden henkilökohtaisella vastuulla.
Monia kokouksia pidettiin ja vihdoin päädyttiin siihen, että yhtiö perustetaan uudelleen. Uusi yhtiö perustettiin 24.04.1967, ja uudeksi omistajaksi tuli Lohjan Maamiesseura. Omistuspohja muodostui laajaksi, mutta toiminta ei vieläkään lähtenyt kunnolla käyntiin. Yhtiökokouksessa 10.03.1989 todettiin, että koko osakekanta oli maamiesseuran hallussa. Laadittiin korjaussuunnitelmat, osakepääomaa korotettiin ja saatiin opetusministeriöltä korjausavustusta. Talkoopöytäkirjojen mukaan korjaukset olivat vaatineet n 3 400 talkootuntia. 
Talon tuotolla oli vaikeaa hoitaa taloutta.  Maamiesseura joutui vuosittain tukemaan yhtiön taloutta. Vuonna 1998 lahjoitettiin koko osakekanta perustetulle Lohjan Maamiesseuran säätiölle. Siitä lähtien on säätiö huolehtinut taloudesta.  Pohjois-Lohjan Valistustalo Oy purettiin tarpeettomana.  Näin Pohjois-Lohjan Valistustalo Oy on pala historiaa.  Toivottavasti talo palvelee vielä monia sukupolvia ja innostaa ja antaa virikkeitä ympäristönsä asukkaille ja toimii edelleenkin näin perustajiensa tahdon mukaisesti.     
Talon osoite on Saukkolantie 636. Lohja , eli vesitornilta 6,36 km Saukkolaan päin.