Vi har förbättrat möjligheterna för kunderna hos Lojo stads vatten- och avloppsverk att uträtta sina ärenden elektroniskt. Den här elektroniska blanketten kan användas då det sker förändringar som gäller en byggnad som hör till vattentjänstverkets område. Det kan t.ex. vara frågan om ny hyresgäst, försäljning/köp av fastighet.

I samband med utflyttning upphör faktureringsskyldigheten vid den mätarställning som anmälts. I samband med inflyttning börjar faktureringsskyldigheten vid den anmälda mätarställningen.

För att kunna beakta förändringen i vattenfaktureringen behöver vi följande uppgifter.

De obligatoriska fälten är markerade med en röd asterisk ( * )

1.Kontaktinformation
* Företagets namn
Företagets kontaktperson
* Telefonnummer
E-postadress
* FO-nummer
* Företagets näringsgren
   
2.Typ av förändring
Välj rätt typ av förändring i menyn, de uppgifter som bör fyllas i syns då i punkt 3.
3. Uppgifter som ska fyllas i