Anmälan om vattenmätarställning

SuomeksiSuomeksi på Svenskapå Svenska

Bästa vattenförbrukare!

Använd den här elektroniska blanketten för anmälan av mätarställningen bara då ni fått en begäran per post om att läsa av er vattenmätare. Den elektroniska anmälan är ett alternativ till att anmäla mätarställningen per post.

Vi tackar för besväret.

OBS! Antecna också eventuella förnollor i mätarnumret

 
Anmälan om vattenmätarställning
   
Förbrukningsplats : ( Se den anmälningsblankett som kommit per post )
Mätarnummer : ( Se den anmälningsblankett som kommit per post )
Avl.datum :
 .   . 
( anteckna dd.mm.åååå )
Ställning : ( Ange ditt fullständiga kuber )
Om du vill ha en kvittering på anmälan av mätarställningen per e-post, fyll i din e-postadress i fältet nedan. Vi använder e-postadressen också möjligt att kontakta.
E-post :